Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Spread the love

 

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Приложение 4 – Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации