Външно оценяване

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

IV клас
Български език и литература – 09 май 2019 г.
Математика – 10 май 2019 г.
Човекът и  обществото – 14 май 2019 г.
Човекът и природата – 16 май 2019 г. 

VII клас
Български език и литература – 17 юни 2019 г.
Математика – 19 юни 2019 г.
Английски език (по желание) – 21 юни 2019 г.