За ученици

Учебна 2019/2020 година

Д Н Е В Н О    Р А З П И С А Н И Е

 

Задължителни учебни часове:

  • За учениците от І и ІІ клас
Час  Начало на часа Край на часа Междучасие
1.

8:00 часа

8:35 часа

25 минути

2.

9:00 часа

9:35 часа

15 минути

3.

9:50 часа

10:25 часа

15 минути

4.

10:40 часа

11:20 часа

15 минути

5.

11:35 часа

12:50 часа

15 минути

  • За учениците от ІІІ и ІV клас

Час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1.

8:00 часа

8:40 часа

20 минути

2.

8:45 часа

9:30 часа

10 минути

3.

9:35 часа

10:20 часа

10 минути

4.

10:25 часа

11:10 часа

10 минути

5.

11:15 часа

12:00 часа

10 минути

6.

12:05 часа

12:50часа

10 минути

  • За учениците от V до VІІ клас

Час

Начало на часа

Край на часа

Междучасие

1.

8:00 часа

8:40 часа

10 минути

2.

8:50 часа

9:30 часа

10 минути

3.

9:40 часа

10:20 часа

20 минути

4.

10:40 часа

11:20 часа

10 минути

5.

11:30 часа

12:10 часа

10 минути

6.

12:20 часа

13:00 часа

5 минути

7.

13:05 часа

13:45 часа

10 минути

  • Занимания в ГЦДО:

Ден

Час и дейност

Група ПИГ

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

12:10ч -12:45ч – организиран отдих и физ. активност;

12:45ч – 12:55 – почивка

12:55ч -13:30ч – организиран отдих и физ. активност;;

13:30ч – 13:40 – почивка

13:40ч -14:15ч – самоподготовка;

14:15ч – 14:25 – почивка

14:25ч -15:00ч – самоподготовка;

15:00ч – 15:10 – почивка

15:10ч -15:45ч – занимания по интереси;

15:45ч – 15:55 – почивка

15:5ч-16:30ч – занимания по интереси;

сборна група – 1-3 клас

сборна група – 2-4 клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

13:00ч -13:40ч – организиран отдих и физ. активност;

13:40ч – 13:50 – почивка;

13:50ч – 14:30ч – самоподготовка;

14:30ч – 14:40 – почивка

14:40ч – 15:20ч – самоподготовка;

15:20ч – 15:30 – почивка;

15:30ч – 16:10ч – занимания по интереси;

16:10ч – 16:20 – почивка

16:20 ч – 17:00ч – занимания по интереси;

17:00ч – 17:10 – почивка;

17:10 ч – 17:50ч – организиран отдих и физ. активност;

сборна група – 5, 6 и 7 клас

График за класни и контролни работи

СПОРТЕН КАЛЕНДАР