ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

за период от 01.06.2017 г. до 31.06.2017 г.

 

Данни за извънкласни дейности, включени в публичните изяви

Наименование на извънкласна дейност Тема на събитието Ръководител Тип*
1 Четенето, писането – лесно и чудесно Рецитал.

 

Ирина Тодорова Харалампиева З
2 Програмиране с KODU Играйте с нас Димитрина Иванова Йорданова И
3 Спорт и здраве Състезание по волеибол училището с отбор излъчен от цялото училище Мурат Аюпов Кунгьов И
4 Четенето, писането – лесно и чудесно Обобщение – какво научих? Ирина Тодорова Харалампиева З

 

Данни за публичните изяви

Данни за публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения ,,Четенето, писането – лесно и чудесно“

Тема: Рецитал

 

На 07.06.2017г. се състоя първата публична изява на учениците от кръжока „Четенето, писането – лесно и чудесно”. Участниците имаха предварително поставена творческа задача, която бе всеки един от тях да състави своя приказка. Условието налагаше да се съобразят с видовете приказки изучени – пиказки за животни, биъови или вълшебни. Всяко от децата избра вида на своята приказка, а две от най-добтите бяха представени пред цялото училище.

 

Данни за публичната изява на групата по интереси ,, Програмиране с KODU“

Тема: Играйте с нас

 

На Представителната изява на клуб „Програмиране с KODU“ състояла се на 13.06.2017 г. на тема „Играйте с нас“ са поканени ученици от прогимназиален етап. Те се запознаха с възможностите на програмата KODU за създаване на разнообразни светове, геометрични и математически задачи. Демонстриран бе начина на програмиране на героите от участник в клуба. Всеки от участниците представи своят проект, което придизвика интерес у присъстващите ученици.

На гостите бе дадена възможност да видят и изпробват различни игри, създадени от нас.

Целите на събитието са да се популяризира визуалното програмиране сред учениците, да се създаде интерес сред тях за участие в клуба, да се повиши интереса им към информационните технологии.

 

Данни за публичната изява на групата по интереси ,,Спорт и здраве“

Тема: Състезание по волеибол училището с отбор излъчен от цялото училище

 

Представителната изява на група „Спорт и здраве“ състояла се на 14.06.2017 г. на тема „Състезание по волеибол училището с отбор излъчен от цялото училище“ е с цел да се популяризира волейбола  в училище и мотивиране  останалите  ученици  да участват  в подобни  състезания.

Срещата  се състоя  на спортната  площадка  пред  училището.  Участваха отбори от кръжока  срещу сборен  отбор от другите  ученици. Всички ученици  се  справиха  много добре.  Срещата  протече  много добре, учениците  останаха  много  доволни. Смятам  че  целите  изадачите  са постигнати.

 

Данни за публичната изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения ,,Четенето, писането – лесно и чудесно“

Тема: Обобщение – какво научих?

 

На 14.06.2017г. учениците от кръжока „Четенето, писането – лесно и чудесно” представиха своята втора публична изява пред малчуганите от ДГ „Първи юни”, с. Надарево и пред свои съученици. Задачата на учениците беше да прочетат по една своя любима българска народна приказка.