Данни за публичните изяви по проект „Твоят час“ – фаза 2

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

 

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1

 

за период от 31.03.2017 г. до 30.04.2017 г.

 


Данни за публичната изява на
групата по интереси ,, Програмиране с KODU“

Тема: Играйте с нас

 

На Представителната изява на клуб „Програмиране с KODU“ на тема „Играйте с нас“ са поканени ученици от прогимназиален етап. Те се запознаха с програмата KODU и нейните възможности за създаване на разнообразни светове, различни аватари и движения. Демонстриран бе начина на програмиране на героите от участник в клуба. Всеки от участниците представи своят проект, което придизвика интерес у присъстващите ученици.

На гостите бе дадена възможност да видят и изпробват различни игри, създадени от нас.

Целите на събитието са да се популяризира визуалното програмиране сред учениците, да се създаде интерес сред тях за участие в клуба, да се повиши интереса им към информационните технологии.

 

Данни за публичната изява на групата по интереси ,,Спорт и здраве“

Тема: Футболна среща на малки врати в групата, пред учениците от училището

 

Проевеждане на публична среща по футбол на малки врати пред ученици от училището.

Участват всички ученици от групата. Футболна среща протече по следния ред.

  1. Разпределям учениците в два отбора по 5 състезателя в отбор.
  2. Определяме ученика, който ще бъде съдия.
  3. Продължителност – 2 полувремена по 20 минути.
  4. Място на провеждане – спортна площадка в училищния двор.

Срещата премина коректно, учениците играха добре и завърши  3:2 головете вкараха: Хюсеин Чолаков, Мехмед Салих и Антонио Тачев за първи отбор. Оскай Алиш и Серджан Селим за втори отбор.

Поставените задачи и цели бяха постигнати а именно:

Популяризиране на спорта в училище.

Да осъзнаят необходимостта от ежедневно спортуване в училище и извън него.

Системното спортуване води до подобряване здравето на учениците.

Коректност по време на игра и извън играта между учениците.

 

Данни за публичната изява на групата по интереси ,,Вълшебничт свят на йогата“

Тема: «Ден на земята» – Почистване на населеното място заедно с местното население

 

Публичната изява се състоя в с. Надарево. Учениците от групата- ,,Вълшебничт свят на йогата“, заедно със своите връстници и местното население, почистиха училищния двор, парка и част от селото.

Основната идея на организираната дейност е възпитаването на учениците от най- ранна възраст в загриженост към околната среда. Осъзнаване на отговорността към заобикалящата ги природа, придобиване на полезни навици за разделно събиране на отпадъци. Така също и приобщаване на местното население за пряко участие в организираната акция.

 

Данни за публичната изява на групата по интереси ,,Обичам природата“

Тема: Анализ на водата с Eco lab.Box.  Рн на водата

Публичната изява протече под формата на демонстрация на екологично състезание между две изследователски групи които направиха анализ на водата с Eco lab.Box.  Рн на водата. Целта  на  занятието бе  предаване  на знанията, усвоени от група „Обичам природата“, на свои връстници и бяха оценени от близки на учениците от кръжока. Демонстрацията  се  проведе в лятната  миниботаническа градина на  ОУ „П. Хилендарски“ . Занятието протече при голям интерес от двете страни.