Проект „Твоят час“ – учебна 2017/2018 година

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Електронна платформа на проект „Твоят час“ Презентация Прочети още

КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРEН КОЛАЖ – ТЕМА “Училищен живот”

КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРЕН КОЛАЖ ТЕМА “Училищен живот” І. Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство; да разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика и живопис; да се провокира творческият потенциал, положителното Прочети още