ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1   за период от 01.06.2017 г. до 31.06.2017 г.   Данни за Прочети още

Публични изяви

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1   за период от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г.   Данни за Прочети още

Данни за публичните изяви по проект „Твоят час“ – фаза 2

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ   по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1   за период от 31.03.2017 г. до Прочети още

Проект „Твоят час“ – фаза1

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Електронна платформа на проект „Твоят час“ Презентация Прочети още

Проект „Твоят час“

Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, DOC Заявление и декларация за информирано съгласие, Приложение № 2, PDF за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“. Анкетна карта, Приложение № 4, DOC Прочети още

Занимания по интереси

        ПРОЕКТ BG051PO001–3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Прочети още

Образование на бъдещето

Чиновете, учебниците, тетрадките и много други неща са от съществено значение за учебния процес. Но дали наистина е така? Да видим по какъв начин ще бъде изграден урокът на бъдещето! Цифрова „интеграция“ Докато в днешно време използването на мобилни телефони Прочети още