Коледа 2017 година

Коледно приветствие от учениците на ОУ „ Паисий Хилендарски“  с. Надарево към  възрастните. На 18.12.2017 г. представителна  група  от ученици посети пенсионерския клуб към читалището. Учениците поднесоха своите Коледни пожелания под формата на поздравителни картички, които изработиха  в часовете по Прочети още

Проект „Твоят час“ – учебна 2017/2018 година

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Електронна платформа на проект „Твоят час“ Презентация Прочети още

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1   за период от 01.06.2017 г. до 31.06.2017 г.   Данни за Прочети още

Публични изяви

по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1   за период от 01.05.2017 г. до 31.05.2017 г.   Данни за Прочети още

Данни за публичните изяви по проект „Твоят час“ – фаза 2

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ   по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1   за период от 31.03.2017 г. до Прочети още

„25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО”

„25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО” –  с този надпис върху дъската в класните стаи започнаха проявите на всички ученици от ОУ „Паисий Хилендарски” с. Надарево, община Търговище. В началото на първия учебен час, учениците разговаряха за добродетелите, които ни Прочети още