Покана

до родителите на учениците от всички паралелки и класове на ОУ „П. Хилендарски“, с. Надарево Училище „Паисий Хилендарски“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Пълен текст на поканата

Уважаеми родители и ученици, От тази година в нашето училище започва да функционира електронен дневник Shkolo.bg. За да направите своята регистрация, посетете следния адрес:

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, Прочети още

Прием за учебната 2018/2019 г.

ПРАВИЛА за прием на първокласници за учебната 2018-2019 година   Общи условия: Съгласно разпоредбите на чл. 8 ал.2 от ЗПУО в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят Прочети още