АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, Прочети още

Прием за учебната 2018/2019 г.

ПРАВИЛА за прием на първокласници за учебната 2018-2019 година   Общи условия: Съгласно разпоредбите на чл. 8 ал.2 от ЗПУО в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят Прочети още

Коледа 2017 година

Коледно приветствие от учениците на ОУ „ Паисий Хилендарски“  с. Надарево към  възрастните. На 18.12.2017 г. представителна  група  от ученици посети пенсионерския клуб към читалището. Учениците поднесоха своите Коледни пожелания под формата на поздравителни картички, които изработиха  в часовете по Прочети още