Анкета за родители

Уважаема родители, Във връзка с необходимостта за проучване на нагласите на родителската общност относно обучението в електронна среда, Ви информираме за публикувана анкета на сайта на РУО – Търговище.  Благодарим Ви предварително!

Прием за учебната 2020/2021 г.

ПРАВИЛА за прием на ученици в І-ви клас за учебната 2020-2021 година Общи условия: Съгласно разпоредбите на чл. 8 ал.2 от ЗПУО в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат Прочети още

Покана

до родителите на учениците от всички паралелки и класове на ОУ „П. Хилендарски“, с. Надарево Училище „Паисий Хилендарски“ Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Пълен текст на поканата

Уважаеми родители и ученици, От тази година в нашето училище започва да функционира електронен дневник Shkolo.bg. За да направите своята регистрация, посетете следния адрес:

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. За целта, директорите на училищата следва да запознаят учениците, Прочети още